• กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
    กยศ./กรอ.
    Register Now

รูปแบบใหม่ในการสมัคร ด้วยระบบการสมัครแบบใหม่ผ่าน Web Applicatioin

4 ขั้นตอนของการยื่นความประสงค์ขอกู้ยืม กยศ. รายใหม่. กยศ. รายเก่า กรอ.

สะดวก รวดเร็ว ง่ายกว่า ด้วยระบบการสมัครแบบใหม่ผ่าน web Applicatioin
ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพียงคุณดำเนินการ 4 ขั้นตอนดังต่อไปนี้

Resiter
Document
Approved
Finish get money

หน่วยงานที่ใช้ร่วมกัน บางเขน กำแพงแสน ศรีราชา สกลนคร เกี่ยวกับระบบกู้ยืมเพื่อการศึกษา

นิสิตกว่า 25,000 คน ใน 4 วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ !